FELADAT >> 1. Olvassa el az „Adminisztratív skála” című részt.

ADMINISZTRATÍV SKÁLA

Céljaink elérése – nem számít, mennyire kicsik vagy nagyok – a célok, célkitűzések és tevékenységek összehangoltságán és megfelelő szervezettségén múlik. 

A cél nem olyan valami, amit elhatározunk, és ami aztán valami csoda folytán valóra válik, csak mert eldöntöttük, hogy úgy lesz. Egy cél elérése megkívánja, hogy a valós világban végrehajtsunk bizonyos cselekvéseket, amelyek némi javulást eredményeznek , és egy lépéssel közelebb visznek a cél megvalósításához.

Lehet, hogy valaki dolgozik egy cél elérésén, mégis azt veszi észre, hogy tettei nem hoznak semmilyen előrehaladást. Ez nemcsak egy egyénnel történhet meg az életben, hanem egy bármekkora szervezettel, állammal vagy országgal is. Ez lehet annak az eredménye, hogy a tervek, a tettek és más tényezők nincsenek összehangolva a cél elérésének érdekében. 

Valójában több olyan dolog van, amiből egy tevékenység összeáll. Mind­ezeknek koordinált módon kell működniük ahhoz, hogy sikert érjünk el a tervezett cél elérésében.

A Szcientológiában kifejlesztettünk egy olyan skálát, amely megadja ezeknek a dolgoknak a sorrendjét (és relatív rangsorát). 

ADMINISZTRATÍV SKÁLA
FŐCÉLOK
A főcél egy hosszú távú, ismert, elérendő dolog, amelyre egy tevékenység irányul azzal a szándékkal, hogy ezt a végcélt elérjük.
CÉLOK
A cél egy kisebbfajta főcél, amely meghatározott tevékenységekre vagy dolgokra vonatkozik. Gyakran jövőbeli szándékot fejez ki.
IRÁNYELVEK
Az irányelveket a szervezetnek azok a működési szabályai vagy vezérfonalai alkotják, amelyek nem képezik változtatás tárgyát.
TERVEK
A tervek rövid távú, átfogó szándékok azokat az akciókat illetően, amelyeket egy átfogó terület kezelésére gondolnak megtenni, hogy rendbe hozzák vagy kiterjesszék azt, illetve hogy hátráltassanak vagy akadályozzanak valamit, ami a terjeszkedés ellen hat.
PROGRAMOK
A program egymást követő lépések sorozata egy terv kivitelezésére.
PROJEKTEK
A projekt lépések sorozata, amelyeket a program egy lépésének kivitelezésére írnak.
UTASÍTÁSOK
Az utasítás szóbeli vagy írásbeli útmutatás egy programlépés kivitelezésére vagy az általános irányelvek alkalmazására.
IDEÁLIS HELYZETEK
Az ideális helyzet azt fejezi ki, hogy egy helyzetnek vagy területnek milyennek kellene lennie. Ha az ember nem képzel el előre egy ideális helyzetet, amelyhez hasonlítani lehet a létező helyzetet, nem fogja tudni felfedezni a tőle való eltéréseket.
STATISZTIKÁK
A statisztika egy szám vagy mennyiség, összevetve ugyanannak a dolognak egy korábbi számával vagy mennyiségével. A statisztikák az elvégzett munka mennyiségére vagy annak pénzbeli értékére utalnak.
ÉRTÉKES
VÉGTERMÉKEK
Az értékes végtermék egy olyan termék, amit a társadalom szolgáltatásaira vagy javaira el lehet cserélni.

Addig dolgozunk ezen a skálán felfelé és lefelé, AMÍG AZ (ANNAK MINDEN EGYES PONTJA) TELJES ÖSSZHANGBAN NINCS A TÖBBI PONTTAL. 

Röviden, a siker érdekében a skála valamennyi pontjának összhangban kell állnia a skála összes többi pontjával ugyanarra a témára vonatkozóan. 

Vegyük azt, hogy a skála témája a „golflabdák”. Ekkor a skála minden pontjának összhangban kell lennie egymással a golflabdák témáját illetően. Ez egy érdekes gyakorlat. 

A skála destruktív témákra is érvényes, például a „csótányokra”. 

Ha a skála egy pontja nincs összehangolva a skála többi pontjával, akkor a projekt akadályokba fog ütközni, már ha kudarcot nem vall.

Azt a jártasságot, amellyel bármilyen tevékenység során ezeket a pontokat összhangba és működésbe hozzuk, MENEDZSMENTNEK nevezzük. 

A csoporttagok csak akkor válnak zaklatottá, ha ezen pontok közül egy vagy több nincs összhangban a többivel, és ha nincs legalább némi csoportegyetértés. 

A csoportok csak akkor mutatkoznak lassúnak, boldogtalannak, tétlennek és civakodónak, és akkor nem tűnnek hatékonynak, ha ezek a pontok nincsenek egymáshoz igazítva, ismertté téve és összehangolva. 

Bármilyen tevékenységen javítani lehet azzal, ha kibogozzuk vagy összehangoljuk ezt a skálát a csoport tevékenységére vonatkozóan. 

Mivel az egyetértés hiánya csökkent kommunikációt és csökkent affinitást szül, ebből az következik, hogy ha irreális (össze nem hangolt) tételek vannak a skálán, az zaklatottságot és elidegenedést szül. 

Ebből az következik, hogy ha a skálának ezeket a tételeit jól összehangolják egymással és a csoporttal, akkor a csoportban magas fokú egyetértés, magas fokú kommunikáció és magas fokú affinitás lesz. 

Ha a csoport szokásai ilyenképpen össze vannak hangolva, és a csoport követi őket, akkor a csoport etikus lesz, és ez azt is meghatározza, hogy a csoport tagjai mit tartanak majd ártó, túlélésellenes tettnek a csoportban.  

Ez a skála, a skála részei, valamint a képesség, hogy sorba rendezzük őket, a szervezés legértékesebb eszközei közé tartoznak.