A MEGÉRTÉS ÖSSZETEVŐI

SZÓJEGYZÉK
affinitás:

szeretet, kedvelés vagy bármilyen más érzelmi hozzáállás; a kedvelés mértéke. Az affinitás alapdefiníciója: a távolságról alkotott elképzelés, hogy az jó-e vagy rossz.

alappillér:

alátámasztó alapelv; egy rendszer fő eleme; az a dolog, amin a többi nyugszik. Az alappillér az építészetben nagy terhet viselő erős oszlop, amelyre az építmény vagy annak egy része támaszkodik.

ARK-háromszög:

annak a ténynek a szimbóluma, hogy az affinitás, realitás és kommunikáció egészként van kölcsönhatásban egymással, hogy létrehozza a megértést. A háromszög egyetlen pontja sem növelhető anélkül, hogy a másik kettőt is meg ne növel­nénk, és egyetlen pontja sem csökkenthető anélkül, hogy a másik kettőt is ne csökkentenénk.

kommunikáció:

gondolatok cseréje a téren keresztül két egyén között.

kommunikációs vonal:

az az útvonal, amelyen egy kommunikáció az egyik személytől a másikig áramlik.

konfrontál:

meghátrálás vagy kitérés nélkül szembenéz. A konfrontálás képessége tulajdonképpen az a képesség, hogy kényelmesen ott vagyunk, és észlelünk.

miszemóció:

irracionális vagy nem megfelelő emóció. A misz- (rossz) + emóció (érzelem) szavakból származik. Azt mondani egy sze­mélyre, hogy miszemocionális, azt jelzi, hogy a személy nem azt az emóciót mutatja, amit a szituáció tényleges körülményei megkövetelnek. Miszemocionálisnak lenni tehát rokon értelmű azzal, hogy valaki irracionális. Az egyén racionalitását elfogadhatóan meg lehet ítélni abból, hogy helyes emóciót mutat-e adott körülmények között. Örömmel telinek és boldognak lenni, amikor a körülmények örömöt és boldogságot kívánnak, racionális. Viszont irracionális dolog bánatot mutatni, ha a jelenben nincs elégséges ok erre.

nyugtáz:

nyugtázást ad (valakinek). Lásd még nyugtázás

nyugtázás:

valami, amit azért mondunk vagy teszünk, hogy tájékoztassuk a másikat arról, hogy amit mondott vagy tett, azt észrevettük, megértettük és fogadtuk.

oldószer:

(átvitt értelemben) valami, ami megold vagy elsimít valamit; olyan dolog, amely el tud tüntetni például egy problémát, szituációt stb.

processzing:

a Szcientológiában alkalmazott személyes tanácsadás speciális formája, amely segít az egyénnek, hogy ránézzen a saját létezésére, és fejleszti az arra való képességét, hogy szembenézzen azzal, hogy ki ő, és hol van. A processzing precíz, teljesen rendszerezett tevékenység, pontos eljárásmódokkal.

realitás:

az, ami úgy tűnik, hogy van. A realitás alapvetően egyetértés; emberek által elért egyetértés foka. Amiben egyetértünk, hogy reális, az reális.

régiek, a:

az újtól idegenkedő, a régihez ragaszkodó elveket valló személyek csoportja.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazási módszerei révén az életminőségben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

technológia:

valamely művészet vagy tudomány alkalmazásának módszereit jelenti, szemben magának a tudománynak vagy művészetnek az egyszerű ismeretével. A Szcientológiában a technológia kifejezés jelentése: az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Szcientológia alapelvek alkalmazási módszerei az elme funkcióinak javítására és a szellem lehetőségeinek rehabilitálására.

terminál:

egy személy, pont vagy pozíció, amely képes kommunikációt fogadni, továbbítani vagy küldeni.

tónus:

meghatározott mentális (lelki, szellemi) állapot vagy kedélyállapot; kedv, jelleg vagy hangulat.