OPPGAVE >> 12. Les «Å håndtere et barns opprørtheter og uhell» til og med avsnittet «Fortell meg om det».

Å HÅNDTERE ET BARNS OPPRØRTHETER OG UHELL

I denne seksjonen finner du mange teknikker som foreldre eller andre kan bruke for å hjelpe et barn til raskt å komme over støt, blåmerker, skrubbsår, frykt og opprørtheter som ofte er en del av det å vokse opp.

Den viktigste terapeutiske kraften i de fleste av teknikkene som følger, er basert på kommunikasjon mellom en selv og barnet. Kommunikasjon er livsviktig når man har å gjøre med barn, slik det er i ethvert aspekt av Scientologi.

Alle handlingene som er beskrevet nedenfor, kategoriseres som assister. En assist er en handling foretatt for å hjelpe en person til å oppnå lettelse fra en umiddelbar, plagsom vanskelighet. Disse assistene bør brukes i tillegg til dem i «Assister for sykdommer og skader»-kurset, når som helst forholdene krever det. Utbyttet for barnet og familien kan være betraktelig.

Skader i barndommen

Det er mange ting man kan gjøre for å hjelpe et barn som har vært utsatt for et lite fall, kutt eller lignende. Hos små barn ser det ofte ut til å være nok bare å la dem gråte ut. Når et barn skader seg, oppdager de fleste mennesker at de kommer med trøstende ord nesten før de vet ordet av det. Og det de sier, er vanligvis det de har sagt hundre ganger før da barnet ble skadet. Dette kan minne barnet om hele kjeden av tidligere skader.

Foreldre kan hjelpe et barn mest ved ikke å si noe. Det kan ta en liten stund å trene seg opp til ikke å snakke når barnet er skadet, men det er ikke vanskelig å gjøre det til en vane å være stille. Stillhet behøver ikke hemme hengivenhet. Man kan holde barnet hvis det ønsker det, eller legge armen rundt det. Hvis ingenting blir sagt, vil et lite barn ofte gråte kraftig i et minutt eller så, og så plutselig stoppe, smile og løpe tilbake til det det holdt på med. Å la barnet få lov til å gråte, synes å lette spenningen som følger etter skaden, og det behøves ingen assist om dette skjer. Det er faktisk ofte veldig vanskelig å få barnet til å returnere til skadeøyeblikket hvis det har lettet spenningen på denne måten.

«Fortell meg om det»

Hvis barnet ikke spontant kommer seg etter et øyeblikk eller to med gråt, vent da til det har kommet seg etter den korte perioden med nedsatt bevissthet som ledsager en skade. Det er vanligvis ikke vanskelig å se når et barn er fortumlet og når det ikke er det. Hvis det fortsatt gråter etter den fortumlede perioden, er det vanligvis fordi andre tidligere skader er blitt restimulert (reaktivert på grunn av at omstendigheter i nåtiden ligner på omstendigheter i fortiden). I dette tilfellet er en assist verdifull. På eldre barn (fem år og oppover) er en assist vanligvis nødvendig.

Et barn som har skadet seg, kan bli hjulpet betraktelig av kommunikasjon.
Å få det til å forklare hva som hendte, kan være terapeutisk.
Å fortelle det til noen som er interessert, vil løse opp enhver opprørthet og gjøre det mulig for barnet å føle seg bedre.

Når barnet ikke lenger er fortumlet, spør det: «Hva skjedde? Hvordan ble du skadet? Fortell meg om det.»

Etter hvert som det begynner å fortelle om det, vri det over til presens hvis det ikke spontant forteller historien i presens. Prøv det på denne måten:

«Vel – jeg stod på en stor stein og gled og falt, og …» (gråter)

«Gjør det vondt når du står på steinen?»

«Nei.»

«Hva skjer når du står på steinen?»

«Jeg glir …» (gråter)

«Hva skjer så?»

«Jeg faller ned på bakken.»

«Er det gress på bakken?»

«Nei – det er sand overalt.»

«Fortell meg det om igjen.»

Du kan ta barnet gjennom det flere ganger inntil det kjeder seg eller ler. Det er ikke noe vanskelig med dette. Etter at et barn har fått et par assister på denne måten, vil det, når det skader seg, løpe til personen som kan gi denne smertefrie hjelpen og beroligelsen, og kreve å få «fortelle om det».

utveksling av ideer gjennom rom mellom to personer.