OPPGAVE >> 20. Les avsnittet «TR 3».

KOMMUNIKASJONSTRENINGSDRILLER

Nummer: TR 3

Navn: Få et svar på et spørsmål

Formål: Å oppnå evnen til å få svar på et bestemt eksakt spørsmål til tross for avledninger.

Har du noen gang stilt et spørsmål og ikke fått noe svar? Det kan være opprørende, fordi kommunikasjonssyklusen er ufullstendig og etterlatt avbrutt.

I sosiale eller andre situasjoner er det viktig å kunne få svar på spørsmålet ditt og å fullføre kommunikasjonssykluser. Denne drillen gir deg denne evnen.

Kommandoer: Enten «Svømmer fisk?» eller «Flyr fugler?».

Posisjon: Student og coach sitter med en behagelig avstand mellom seg.

Hva som er viktig i treningen: Ett spørsmål og studentens anerkjennelse av svaret på det, i én tidsenhet som da er avsluttet. Å avholde studenten fra å forville seg inn i variasjoner av spørsmålet.

Studenten flunkes hvis han eller hun ikke klarer å få et svar på spørsmålet som blir stilt, hvis han eller hun ikke gjentar det eksakte spørsmålet, eller hvis han eller hun Q&A-er med utflukter fra coachens side.

Q&A er en forkortelse for engelsk «question and answer», (på norsk «spørsmål og svar»). Det betyr å ikke få et svar på spørsmålet sitt, å unnlate å fullføre noe eller å avvike fra en tilsiktet fremgangsmåte. Eksempel: Spørsmål: «Flyr fugler?» Svar: «Jeg liker ikke fugler.» Spørsmål: «Hvorfor ikke?» Svar: «Fordi de er skitne.» Dette er Q&A, det opprinnelige spørsmålet er ikke besvart og har blitt droppet, og personen som stilte spørsmålet, har blitt avsporet. Man kan si at han har «Q&A-et».

Hver gang et spørsmål blir gjentatt, eksisterer det teoretisk og rent i sitt eget øyeblikk av tid, og ytres selv i nåtid med sin egen intensjon.

Når en student er en maskin og ganske enkelt gjentar et spørsmål igjen og igjen, er det ingen intensjon. Når man gjentar et spørsmål, må man derfor uttrykke det i nåtid som seg selv og med sin egen intensjon. Hvis et spørsmål alltid uttrykkes i nåtid, kan det sies igjen og igjen uten noe problem. Hvis et spørsmål gjentas igjen og igjen uten noen ny intensjon, blir det anstrengende.

TR 3

Talemønster: Coachen bruker «start» og «stopp» som i tidligere TR-er. Coachen er ikke nødt til å svare på studentens spørsmål etter at drillen er startet, men kan, for å avspore studenten, gi et svar av bemerkende art som ikke virkelig besvarer spørsmålet. Ofte bør coachen svare på det faktiske spørsmålet som studenten stiller. Eksempel:

Student: «Svømmer fisk?»

Coach: «Ja.»

Student: «Bra.»

Noe sjeldnere prøver coachen å dra studenten inn i Q&A eller å forstyrre studenten. Eksempel:

Student: «Svømmer fisk?»

Coach: «Er du ikke sulten?»

Student: «Ja.»

Coach: «Flunk.»

Når spørsmålet ikke besvares, må studenten gjenta spørsmålet til han får et svar. Det flunkes for alt unntatt spørsmål og anerkjennelse. Unødvendig gjentakelse av spørsmålet blir flunket. En dårlig avlevering av spørsmålet (for eksempel mangel på intensjon) blir flunket. En dårlig anerkjennelse blir flunket. Q&A blir flunket (som i eksempelet). Opprørthet eller forvirring fra studentens side blir flunket. Hvis studenten ikke kommer med det neste spørsmålet uten en lang kommunikasjonsforsinkelse, blir det flunket.

En brå eller for tidlig anerkjennelse blir flunket. En manglende anerkjennelse (eller med en merkbar kommunikasjonsforsinkelse) blir flunket. Bortsett fra et svar på spørsmålet, skal ingen andre ord fra coachen enn «start», «flunk», «bra» eller «stopp» ha noen innvirkning på studenten, annet enn å få ham til å gjenta spørsmålet.

«Start», «flunk», «bra» og «stopp» kan ikke brukes for å forfjamse eller sette feller for studenten. Ethvert annet utsagn under solen kan brukes. Coachen bør ikke bruke innadvendte utsagn slik som: «Jeg innså nettopp noe.» Alle avledende utsagn fra coachen bør angå studenten, ikke coachen, og bør være utformet for å avspore studenten og gjøre at studenten mister kontrollen eller tråden i hva han gjør. Studentens jobb er å holde drillen i gang samme hva som skjer, ved bare å bruke spørsmål eller anerkjennelse. Hvis studenten gjør noe som helst annet enn det ovennevnte, er det en flunk, og coachen må si det.

Når studenten kontinuerlig får spørsmålet sitt besvart på tross av avledninger, får han godkjent denne drillen.

forkortelse for «Question and Answer» (på norsk «spørsmål og svar»). Det betyr at man ikke får svar på sine spørsmål, å la være å fullføre noe eller å avvike fra en fremgangsmåte man hadde til hensikt å følge. Eksempel: Spørsmål: «Flyr fugler?» Svar: «Jeg liker ikke fugler.» Spørsmål: «Hvorfor ikke?» Svar: «Fordi de er skitne.» Det opprinnelige spørsmålet er ikke besvart og har blitt droppet, og personen som stilte spørsmålet, har gått i en annen retning – dette er Q&A. Personen som går ut i en annen retning, kan sies å ha «Q&A-et».

den tiden som er nå og som blir fortid nesten like raskt som den blir observert. Det er et uttrykk som løselig blir brukt om omgivelsene som eksisterer i nuet.

det tidsrommet som går fra et spørsmål stilles og til at svaret på det presise spørsmålet kommer fra den personen som ble spurt.