OPPGAVE >> 20. Les «Anvendelse av tilstander».

ANVENDELSE AV TILSTANDER

En livsviktig ting å innse er at tilstandsformlene eksisterer. De er uløselig knyttet til enhver aktivitet i dette universet, og nå som de er kjent, må de bli fulgt. Dette fjerner omtrent 90 prosent av sjansespillet fra en forretningsvirksomhet eller personlig økonomi. Variablene er bare hvor godt man bedømmer situasjonen og hvor energisk man er med hensyn til å anvende formlene.

Den korrekte anvendelsen av den korrekte formelen virker. Den virker, uansett hvor idiotisk den blir anvendt, bare så lenge den riktige formelen blir anvendt, og den nøyaktige rekkefølgen av trinn blir utført. Fremragende dyktighet viser seg bare i hvor fort man kommer seg igjen eller ekspanderer. Svært dyktig anvendelse viser seg i solid ekspansjon over natten. Sløv anvendelse, bare gitt at den er korrekt, viser seg i tregere ekspansjon. Ingen trenger med andre ord å være et fantastisk geni for å anvende dem eller finne opp de nødvendige ideene for dem. Man trenger bare å bedømme tilstanden nøyaktig og handle energisk med hensyn til å anvende trinnene dens i nøyaktig rekkefølge. Jo smartere ideene er, desto raskere ekspansjon, det er det hele. Ekspansjonen eller utbyttet er i seg selv uunngåelig. Hvis sløvheten imidlertid omfatter at unødvendige trinn legges til, kan man mislykkes, og hvis man er så dum at man bedømmer tilstandene feil og man anvender en gal formel, og anvender den med trinnene i gal rekkefølge, da fortjener man sannelig å mislykkes!

En annen ting man bør vite, er at disse tilstandene gjelder på samme måte for et univers som for en sivilisasjon, en organisasjon, en del av en organisasjon eller en person.

Den siste tingen man må vite, er at å kjenne formlene medfører ansvaret for å bruke dem. Ellers kan man beskyldes for overlagt selvmord! For dette er formlene. Og de virker som ved et trylleslag.

Hvis disse formlene ikke er kjent eller blir brukt, er ekspansjon fullstendig overlatt til tilfeldighetene eller skjebnen, uansett hvor gode ens ideer er.