OPPGAVE >> 9. Les «Statistikker – hva de er».

STATISTIKKER – HVA DE ER

Hva er en en statistikk? En statistikk er et tall eller en mengde sammenlignet med et tidligere tall eller en tidligere mengde av samme ting. Statistikk henviser til mengden av arbeid som er gjort eller verdien av det i penger.

En nedadgående statistikk betyr at det nåværende tallet er mindre enn det var.

En oppadgående statistikk betyr at det nåværende tallet er større enn det var.

Vi opererer ut fra statistikker. Disse viser hvorvidt et stabsmedlem eller en gruppe arbeider eller om de ikke arbeider, ettersom arbeidet produserer statistikken. Hvis han ikke arbeider effektivt, går statistikken uunngåelig ned. Hvis han arbeider effektivt, går statistikken opp.

Negative statistikker

Enkelte ting får en økende statistikk når de er dårlige (så som bilulykker). Vi bruker imidlertid ikke negative statistikker. Vi bruker bare ting som betyr noe bra når de går oppover og noe dårlig når de går nedover.

Statistikkgrafer

En graf er en linje eller et diagram som viser hvordan én mengde avhenger av, kan sammenlignes med eller forandrer en annen. Det er enhver billedlig fremstilling brukt til å vise numeriske forhold.

En graf er ikke informativ hvis dens vertikale skala resulterer i forandringer i graflinjen som er for små. Det er ikke mulig å tegne opp grafen i det hele tatt hvis linjeforandringene er for store.

Hvis bevegelsene oppover og nedover ikke er klart synlige på en graf, så gjør de som tyder grafen feil. Det som vises som en flat linje, burde egentlig være en fjellkjede.

Med skala menes antallet av hva som helst per vertikale centimeter på grafen.

Måten å lage en skala på er som følger:

Skalaen er forskjellig for hver eneste statistikk.

1. Avgjør den minste mengden man forventer at en bestemt statistikk skal nå – dette er ikke alltid null.

2. Avgjør den største mengden man kan tro at statistikken vil nå i løpet av de neste tre månedene.

3. Trekk (1) fra (2).

4. Avpass de vertikale inndelingene i henhold til (3).

Skalaen din vil da være fullstendig reell og vise sine stigninger og fall.

Å skalere grafer
En graf med feilaktig skala viser ikke forandringer i en statistikk på en nøyaktig måte, og gjør derfor grafen mindre brukbar.
En graf med korrekt skala viser klart forandringer i en statistikk, noe som gjør det lettere å avgjøre hvilken tilstand som skal anvendes.

 

Her er et galt eksempel.

Vi tar en organisasjon som ligger på 5 000 kroner per uke. Vi avpasser de vertikale merkene, som det er 100 av på grafpapiret, slik at hver av dem representerer 1 000 kroner. Når dette blir tegnet opp på grafen, vil det vise en lav linje, ganske flat, uansett hva organisasjonens inntekt gjør, og dermed vil den ikke tiltrekke seg noen oppmerksomhet fra ledere når den stiger og faller.

Dette er den korrekte måten å gjøre dette på for bruttoinntekten til en organisasjon som har et gjennomsnitt på 5 000 kroner per uke.

1. Når vi ser over de gamle grafene for de siste 6 månedene, finner vi at den aldri gikk under 2 400 kroner. Så vi tar 2 000 kroner som det laveste punktet på grafpapiret.

2. Vi vurderer at denne organisasjonen av og til burde komme opp i 12 000 kroner i de neste 3 månedene, så vi tar dette som toppen av grafpapiret.

3. Vi trekker 2 000 kroner fra 12 000 kroner, og vi får 10 000 kroner.

4. Vi tar de 100 vertikale blokkene og lar hver være 100 kroner, og starter med 2 000 kroner som det laveste merket.

Nå tegner vi opp bruttoinntekten som 100 kroner per inndeling av grafen.

Dette vil se riktig ut, vise fall og stigninger veldig tydelig, og vil dermed kunne brukes av ledere for å tolke grafen.

Prøv å bruke enheter som er lette å regne med, som 5, 10, 25, 50, 100, og vis selve skalaen på grafen (1 enhet = 25).

Elementet håp kan komme for sterkt inn som en faktor i en graf. Man trenger ikke å regne ut en skala for mer enn én graf av gangen. Hvis du går over på et nytt ark med grafpapir, regn skalaen ut igjen helt på nytt; og etter hvert som organisasjonens aktivitet øker, kan skalaen bli tilpasset ark for ark. Det tok for eksempel 18 måneder å få en organisasjons statistikker opp med en faktor på fem (fem ganger inntekten osv.), og det var flere ark med grafpapir, så ikke la skalaen gjøre mer enn å representere nåværende forventninger.

Prøv å ikke overskride 3 måneder på den horisontale tidsskalaen, ettersom den skalaen også kan bli for sammenpresset, og også spredd for mye utover, slik at den igjen ser ut som en flat linje og feilinformerer.

Korrekt skalering er essensen i god opptegning av grafer.