OPPGAVE >> 5. Les avsnittet «Den andre barrieren: For steil gradient».

STUDIEBARRIERER

Den andre barrieren: For steil gradient

En gradient er en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for trinn, nivå for nivå, hvor hvert trinn eller nivå i seg selv er lett oppnåelig – slik at kompliserte og vanskelige aktiviteter til slutt kan utføres med relativ letthet. Utrykket gradient brukes også om hvert av trinnene man tar i en slik tilnærming.

Når man støter på en for steil gradient i studiet av et emne, resulterer det i en slags forvirring eller fortumlethet (en tilstand av mental vakling eller ustøhet). Dette er den andre studiebarrieren.

Botemiddelet for en for steil gradient er å gå tilbake på gradienten. Finn ut når han ikke var forvirret over det han studerte, og finn så hvilken ny handling han begynte på. Finn ut hvilken handling han følte han forstod godt like før han ble helt forvirret.

Du vil oppdage at det er noe i dette området – delen han følte at han forstod godt – som han ikke virkelig forstod.

Når dette er oppklart, vil studenten kunne gjøre fremskritt igjen.

Når man oppdager at en person er fryktelig forvirret i den andre handlingen det var meningen han skulle kjenne eller gjøre, kan man trygt anta at han egentlig aldri virkelig forstod den første handlingen.

Denne barrieren er lettest å kjenne igjen og mest relevant når man er involvert i doingness – å utføre en aktivitet eller handling – i motsetning til et rent akademisk eller intellektuelt studium.

en gradient er en gradvis tilnærming til noe, gjort trinn for trinn, nivå for nivå, hvor hvert trinn eller nivå i seg selv er lett oppnåelig – slik at kompliserte og vanskelige aktiviteter til slutt kan utføres med relativ letthet. Utrykket gradient brukes også om hvert av trinnene man tar i en slik tilnærming.

utøvelsen av en handling eller aktivitet.