CÉLOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

SZÓJEGYZÉK
Adminskála:

az Adminisztratív skála rövidítése; olyan skála, amely megadja a szervezésre vonatkozó témák sorrendjét (és viszonylagos elsőbbségét): főcélok, célok, irányelvek, tervek, programok, projektek, utasítások, ideális helyzetek, statisztikák, értékes végtermékek. Mind­ezeknek koordinált módon kell működniük ahhoz, hogy sikert érjünk el a tervezett cél elérésében. Ez a skála arra jó, hogy segítsen összehangolni ezeket.

affinitás:

szeretet, kedvelés vagy bármilyen más érzelmi hozzáállás; a kedvelés mértéke. Az affinitás alapdefiníciója: a távolságról alkotott elképzelés, hogy az jó-e vagy rossz.

bostoni kikötő:

Boston Massachusetts állam fővárosa; az USA keleti partján lévő egyik legnagyobb természetes kikötő található itt. A kikötőt a II. világháború alatt többnyire hajóépítési és ehhez kapcsolódó tevékenységekre használták. A háború utáni években azonban ezeket a gyárakat elhanyagolták, és semmilyen nagyobb felújítás nem történt a 20. század utolsó évtizedeiig.

bürokrácia:

adminisztrációs rendszer, amelyben a körülményeskedő módszerek iránti igény, illetve az ezekre való hajlam akadályozza a hatékony cselekvést.

csataterv:

a következő napra vagy hétre szóló olyan elvégezhető célkitűzések listája, amelyek előmozdítják egy egyén vagy egy csoport stratégiai tervezését.

dinamika:

késztetés a túlélésre egy bizonyos utat követve; késztetés a létezésre az élet egy területén. Nyolc dinamika van: az első önma­gunk, a második a szex és a család, a harmadik a csoportok, a negyedik az emberiség, az ötödik az életformák, a hatodik a fizikai univerzum, a hetedik a szellemi lények, és a nyolcadik a Legfelsőbb Lény.

gradiens:

valaminek a fokozatos megközelítése lépésről lépésre, szintről szintre, amelynek során minden lépés vagy szint könnyen elérhető, és így végül bonyolult és nehéz tevékenységek is viszonylag könnyen végrehajthatók. A gradiens kifejezést használjuk az egyes lépésekre is az ilyen megközelítés esetén.

kihúz a pácból:

kiment valakit a bajból, illetve valamilyen nehéz helyzetből. Akkor mondják valakire, hogy benne van a pácban, amikor bajban van.

kommunikáció:

gondolatok cseréje a téren keresztül két egyén között.

kommunikációs vonal:

az az útvonal, amelyen egy kommunikáció az egyik személytől a másikig áramlik.

konfrontál:

meghátrálás vagy kitérés nélkül szembenéz. A konfrontálás képessége tulajdonképpen az a képesség, hogy kényelmesen ott vagyunk, és észlelünk.

manőver:

1. ügyes húzás, különösképpen olyan, amelyet ravaszság jellemez. 2. katonai csapatok tervezett és irányított mozgása.

maxima:

tömören kifejezett elv vagy viselkedési szabály, illetve egy általános igazság kijelentése.

outness:

egy olyan állapot, hogy valami rossz, helytelen vagy hiányzik. Az angol out = „kinn” szóból. A -ness jelentése „-ság/-ség”, amivel állapotot, minőséget, körülményt jelentő főnevet képezünk. Azokra a dolgokra, amelyeknek ott kellene lenniük, és nincsenek, illetve amelyeket csinálni kellene, és nem csinálnak, azt mondjuk, hogy „kinn” vannak.

ötéves terv:

bármilyen terv, amelyet a nemzet gazdasági vagy ipari fejlődésének céljából tűznek ki, és olyan célokat határoznak meg benne, amelyeket öt éven belül kell elérni. Ilyen terveket adtak ki például a kommunista Szovjetunióban.

parlament:

bizonyos nemzetek törvényhozó testülete, amely választott (néhány helyen pedig nem választott) képviselőkből áll.

redukálhatatlan minimum:

a működés egy olyan módja, amelynél az elvégzendő dolgokat a csak láthatóakra csökkentik le. Így az összes rejtett vagy nem szembetűnő akció – azaz az olyan előkészítő tevékenységek, amelyektől egy jó termék függ – hajlamos elmaradni. A redukálhatatlan minimumnál, vagyis csak a látható dolgoknál kötünk ki.

sikkasztás:

az a cselekedet, hogy valaki csaló módon elvesz valamit saját használatra, például rá bízott pénzt vagy tulajdont.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazási módszerei révén az életminőségben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

szervezési tábla:

olyan tábla, amely megjeleníti a szervezet funkcióit, kötelességeit, kommunikációs útvonalait, cselekvési sorrendjeit és a fennhatóságokat. A termék elérésének szervezési mintázatát mutatja meg.

technológia:

valamely művészet vagy tudomány alkalmazásának módszereit jelenti, szemben magának a tudománynak vagy művészetnek az egyszerű ismeretével. A Szcientológiában a technológia kifejezés jelentése: az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Szcientológia alapelvek alkalmazási módszerei az elme funkcióinak javítására és a szellem lehetőségeinek rehabilitálására.

terminál:

bármi, ami képes fogadni, továbbítani vagy küldeni egy kommunikációt. Ez a kifejezés az elektronikából származik, ahol a terminál annak a két rögzített pontnak az egyike, amelyek között energia áramlik. Például az autó akkumulátorának két kapcsolódó pontja (terminálja) van, ahol az energia az egyik pólustól a másikig áramlik. A Szcientológiában két kommunikáló embert termináloknak nevezünk, mert kommunikáció áramlik közöttük.